Hvorfor neurofeedback?

På samme måde som træning af kroppen kan bidrage til en bedre sundhed, og til at holde sygdom på afstand, vil neurofeedback med Othmer-metoden træne hjernen, og dermed kunne bidrage til en bedre hverdag med færre symptomer.

Et interessant – og måske overraskende – forhold ved hjernen, er at langt de fleste neuroner (hjerneceller) har som arbejde at hæmme aktivitet – ikke at stimulere til/styre aktivitet, som man måske i udgangspunktet kunne tro. Og mange af de ting der ”går galt” når man får forskellige symptomer, som smerter, kramper, angst, stressreaktioner, søvnbesvær, hedeture etc., er at den hæmning der skal foregå, ikke fungerer som den skal, så det ender med at være for meget samtidig hjerneaktivitet, af det forkerte slag.

Neurofeedback-træningen vil hjælpe hjernen med at blive bedre til at dæmpe de aktiviteter der skal dæmpes – og man vil dermed kunne få en hjerne der fungerer bedre, og en hverdag med færre, plagsomme symptomer. 


Et andet navn for neurofeedback er EEG-træning.

Hoved med neuropartikler

Hvad er neurofeedback?

Neurofeedback er kort sagt træning af hjernen. Feedback betyder tilbagemelding, og ordet neuro peger mod hjernen (nervesystemet).

Hjernen behøver, som kroppen, feedback på det den laver, for at kunne forbedre sin egen præstation - for at kunne træne. Et eksempel fra idrættens verden vil være hvis du vil blive bedre i basketbold, og gerne vil øve dig op til at ramme kurven oftere med bolden. For kunne få effekt af træningen er du nødt til at kunne se basketboldlkurven, fordi du behøver at kunne evaluere om dit skud har ramt kurven, og hvis ikke, om du har ramt to centimeter eller to meter ved siden af.

Når man træner hjernen med neurofeedback, får hjernen information om hvornår dens aktivitet er hensigtsmæssig, og hvornår den er mindre hensigtsmæssig. Sagt på en anden måde, giver man hjernen mulighed for at se sig selv i spejlet og se hvornår den rammer plet, og hvornår "bolden rammer ved siden af kurven".

fMRI-scanninger viser at en neurofeedback-session på 30 minutter, betydeligt ændrer hjernens aktivitet.


Medicinsk godkendt udstyr

Det udstyr vi anvender til neurofeedback-træningen er godkendt medicinsk udstyr i EU og USA. 

Othmer-metoden er udviklet gennem mere end 30 år, og er klinisk veldokumenteret. For at købe udstyret, er det et krav at man har modtaget oplæring, hvilket gør at når man går til Othmer neurufeedback-træning, er man sikret at træneren har et faglig fundament indenfor metoden. 


Hvad kan neurofeedback hjælpe med?

- ADHD og ADD

- Koncentrationsbesvær 

- Stress

- Søvnforstyrrelser

- Astma 

- Bruksisme 

- Relationsforstyrrelser 

- PMS og andre kvindeproblemer

- Misbrug og forstyrrelser i spisevaner 

- Autismespektrum-forstyrrelser 

- Angsttilstande 

- Svimmelhed
- PTSD

- Tourettes syndrom, tics og OCD

Listen er meget længere, og årsagen til at neurofeedback, kan hjælpe på at lette symptomerne til så mange problemer og lidelser, er at hjernen er et af kroppens vigtigste organer. Enhver forandring i hjernen, vil på en eller anden måde, påvirke kroppen - på godt og ondt.

- Epilepsi

- Migræne

- Diarré, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, inkontinens, irriteret tarm

- Kroniske smerter, fibromyalgi etc.

- Depression og bipolare forstyrrelser

- Hjerneskader

- Hormonforstyrrelser

- Sanseforstyrrelser

- Hudproblemer, eksem

- Kløe

- Stammen

- Hjerte-kredsløbsforstyrrelser

- Parkinson

Artikkel om neurofeedback og ADHD fra ADHD-foreningen. 

Hvordan foregår træningen?

Hjernen fungerer på den måde, at den kontinuerlig analyserer alle indkommende signaler fra øjne, ører, følesansen etc. Dette benytter vi os af i neurofeedback-træningen: vi giver hjernen signaler, eller ”feedback”, som fortæller hjernen hvilke mønstre det er hensigtsmæssigt at forfølge.

Når man gennemfører en træningssession med neurofeedback, sættes der elektroder udenpå hovedet. De her elektroder måler hjernebølgerne som de er her og nu. Dataene fra elektroderne køres gennem et PC-program, og hjernen får så tilbagemelding (feedback) på sin aktivitet via syn, hørelse og følesans.

Træningen foregår ved at man sidder og slapper af med at se på en film, eller en speciallavet billedsekvens for afslapning, eller spiller et spil på computeren – og mens man gør det, giver træningsprogrammet information tilbage til hjernen via fx synssansen, ved at billedstørrelsen/kvaliteten forandrer sig eftersom ens hjernebølger forandrer sig. Det er ikke noget man skal præstere – det hele kører af sig selv. Alt man selv skal gøre er at sidde og slappe af – og ikke falde i søvn …!

Feedbacken/tilbagemeldingen vil belønne hjernen for en mere hensigtsmæssig aktivitet, og den vil vise hjernen det når den er ”gået af" (det mest hensigtsmæssige) sporet. På den her måde, nudges hjernen til at forandre sin funktion, lige så stille, fra træning til træning. Lidt på samme måde som når man skal lære noget nyt med kroppen: man repeterer øvelsen, igen og igen – indtil man mestrer den nye færdighed. Man øver, indtil man bliver bedre til at ramme basketboldkurven med bolden. 

Og det er det, der er selve træningen. Det er det, der gør at neurofeedback gør en forskel – at neurofeedback påvirker, træner, hjernen.

Træningsforløb og pris

Et neurofeedback træningsforløb er som udgangspunkt 20 træninger. Det tager tid at opnå forandring på den her måde, og hvis vi holder os til idrætsmetaforen, bliver man heller ikke god i sport på et par uger. 

Du skal sætte af minimum 45 minutter til træningssessionen: der er 30 minutter effektiv træning, elektroderne skal monteres, flyttes og afmonteres, samt at vi skal have en lille snak/evaluering om hvordan det har været siden sidst. I begyndelsen skal der helst ligge 2-3 træninger i ugen. Lidt længere ude i forløbet kan man gå ned til en gang i ugen. 

Du udfylder en symptomtracker inden opstart af træningen, for at vi skal kunne bestemme korrekt placering for elektroderne, så neurofeedback-træningen passer til lige præcis din hjerne og dine symptomer, og for at følge udviklingen i forløbet.

Ved smerteproblemer vil neurofeedback-træningen i mange tilfælder med fordel kunne kombineres med triggerpunktbehandling (efter aftale). 

Pris for et forløb neurofeedback træning

pris for klippekort til 20 træningssessioner: kr 12 000 (kan deles op efter aftale, se: priser).

Pris på opfølgende behandling aftales individuelt.

Pris er inkl moms (neurofeedback-træning er momspligtig, men det er vores andre behandlinger ikke).


Forskning

Neurofeedback-træningen er bygget op omkring evaluerede og testede træningsprotokoller, og kan bruges alene, eller kombineres med anden behandling. Neurofeedback kaldes også hjerne-biofeedback, fordi man bruger EEG (måling af hjernens elektriske aktivitet) som basis for den feedback der gives til kroppen/hjernen – i modsætning til almindelig biofeedback, der man bruger kroppens responser (heart rate variability (HRV), svede-respons, hjerterytme, temperatur-forandring etc.) som udgangspunkt for den feedback der gives.

Der er en masse forskning på neurofeedback. Her kan du se en oversigt fra Othmer instituttet i USA.

Her er en liste over neurofeedback forskning fra hele verden. 

Her er en blogside for EEGinfo Europa (Tyskland).

Hvad gør vi ikke?

Vi diagnosticerer ikke, vi kurerer ikke lidelser, og vi korriger ikke ”forkerte” hjernebølge-mønstre. De elektroder der sættes på hovedet under træningen, er der kun for at måle hjerneaktiviteten, og bruge det som udgangspunkt for den feedback som gives til hjernen via syn, hørelse og følesans. Der tilføres ikke noget til hjernen via elektroderne (hverken strøm, eller andet).

Målet med træningen er at hjernen/nervesystemet – via sin selvregulering – skal roe sig ned og resette sig selv, sådan at den fungerer bedre. Man arbejder på den her måde for at opnå en bedre hverdag, færre og mindre plagsomme symptomer, og bedre livskvalitet.