Alternativ behandler - alternativ til massage

Der findes massage- og strækketeknikker, som kan give bedring af de syge muskelcellers funktion, og ofte bruges nogle af dem i tillæg til moderne nålebehandling af triggerpunkter.

De mest benyttede er

  • trigger point pressure release
  • deep stroking massage
  • strumming technique


(Travell & Simons, bind 1, har et kapitel, hvor disse teknikker beskrives).

Hvis du ønsker triggerpunktmassage, er disse metoder mest effektive.

Hvis man blot bruger almindelige massageteknikker på hårde og smertefulde steder i musklerne, så er det ikke triggerpunktmassage som sådan, men massage af smertefulde steder i musklerne.


 Læs mere om Triggerpunktbehandling

Hvordan deaktiveres/fjernes triggerpunkter?

I en af de sidste artikler, Janet Travells kollega dr. David Simons skrev sammen med dr. John McPartland, hedder det:

«Nåling med en akupunkturnål er ofte lige så effektivt som at injicere noget. Hvis proceduren fremkalder en lokal twitch respons, er nåling lige så effektiv som BoTox - og meget billigere.»

En af triggerpunktbehandlingens pionerer konkluderer altså, efter et helt livs forskning, at en almindelig akupunkturnål, der fremkalder et hop i musklerne (en twitch) er en meget effektiv behandlingsmetode, når det handler om at fjerne triggerpunkter.

Nålebehandlingen kan med fordel kombineres med kranio sakral terapi – en behandling, der ved sit fokus på helheden, påvirker mange af kroppens systemer. Kranio sakral terapi genopretter balance og give bedre livskvalitet og øget sundhed hos patienten.

Lampe

Almindelige misforståelser om triggerpunkterEn almindelig misforståelse om triggerpunkter er, at de ikke kan undersøges videnskabeligt.

Triggerpunkternes anatomiske struktur og fysiologiske virkemåder er undersøgt med de samme naturvidenskabelige forskningsmetoder og teknologi, som skolemedicinen normalt benytter, deriblandt måling af elektrisk potentiale, biopsi samt elektronmikroskopering.

Travell & Simons standardværk
indeholder flere tusinde referencer til publicerede medicinske artikler, der har været med til at etablere triggerpunktbehandling som en egen disciplin.

Men som ved al videnskab findes der ingen helt «sikker» viden; hypoteser forandres, og også kundskaben om de myofascielle triggerpunkter kommer til at forandre sig i fremtiden.


Måne bag fyrtræer

Den bedste behandling af triggerpunkter er ikke massageDer er dog mange, der tror det.

Almindelig massage på triggerpunkter kan forårsage øgede smerter, fordi det at klemme, trykke og ælte på triggerpunkter kan aktivere de stramme og dysfunktionelle muskelfibre yderligere, så de trækker sig endda mere sammen.

Det er midlertidigt kendt, at massage kan give (forbigående) smertelindring. Årsagen er, at blodcirkulationen i området bedres en kort stund og fjerner nogle af de metabolitter (molekyler fra stofskifteprocessen), som triggerpunkterne producerer, og som sensoriske receptorer (nociseptorer) i muskelvævet registrerer som smerter.

Men massage deaktiverer ikke triggerpunkterne, og det fjerner ikke affaldsstoffer permanent, eftersom triggerpunkter, som alle andre celler i kroppen, stadig producerer nye metabolitter/affaldsstoffer som en naturlig del af cellernes liv.

Olie fra kande. Olie bruges tit ved massage

Misforståelser af, hvad triggepunkter erEn anden fejlagtig antagelse er, at ingen egentlig ved, hvad triggerpunkter er, og at der findes mange forskellige teorier. Det er dog ikke sandt.

Ordet triggerpunkt blev først brugt af den amerikanske læge Janet Travell i slutningen af 40´erne. Begrebet triggerpunkter betegner aktive, dysfunktionelle muskelfibre, hvis tre vigtigste karakteristikker er trykømhed, refereret smerte og forkortet muskel.

Der findes således ikke «mange teorier» om triggerpunkter. Fænomenet er blevet defineret og grundigt udforsket af dr. Travell og hendes medarbejdere gennem nærmest 40 år, og forskningsresultaterne findes samlet i «Travell & Simons’ Myofascial Pain and Dysfunction. The Trigger Point Manual», et to-binds værk på ca. 1800 sider.

En anden idé, vi møder på fra tid til anden, er, at triggerpunkter skyldes mælkesyrekrystaller, som skal knuses ved hjælp af hård massage.

Men mælkesyre er en syre, som dannes kontinuerligt i kroppen både under hvile og ved moderat anstrengelse, og den er en del af kroppens normale metabolisme. Mælkesyreproduktionen øges ved muskulære anstrengelser, hvor musklerne arbejder anaerobt (uden tilstrækkelig tilførsel af oxygen) og opleves som træningsværk efter hård træning. Overskud af mælkesyre omdannes på almindelig måde i leveren og fjernes via nyrerne. Mælkesyre har intet med triggerpunkter at gøre.

Der er ikke mange bivirkninger forbundet med akupunktur, men her kan du læse om de få, der kan opstå.


Lyspletter