Bihulebetændelse- en af de lidelser der er sjovt at arbejde med

Det er sjovt fordi man typisk hurtigt får lindret de store plager: bihulebetændelse er forfærdeligt ubehagelig - det opleves som at være lukket inde i sit eget hoved.

Og når der ikke er andet at hente end håndkøbsmedicin (antibiotika har ingen påvist effekt på forløbet af bihulebetændelse) i det etablerede system, ja så står fortvivlelsen og banker med knyttet næve på fordøren (for ikke at sige, på ens pande).

Den gode nyhed er at det som oftest giver hurtig effekt at løse musklerne omkring hals og hoved, og kombinerer det med kinesisk akupunktur eller kraniosakralterapi.

Læs mere om akupunktur

Kraniosakralterapi ved bihulebetændelse

Knoglerne i hovedet bevæger sig hele tiden, i en blid rytme man kan mærke hvis man er trænet til det. Ved bihulebetændelse er der ødemer/væske/slim i ansigtsområdet, og det vil hæmme den her stille rytme. Kraniosakralterapi vil, med sin blide tilgang, påvirke rytmen i rigtig retning, så drænage af affaldsstoffer lige så stille kan komme i gang igen.

Ved at kraniosakralterapi påvirker knoglerne i hovedet, bedrer det også forholdene for de mange hjernenerver, der de løber ud af kraniet. Det er nemlig i udgangspunktet ret begrænset plads de her nerver har til rådighed, og den stagnation og ophobning af slim som bihulebetændelse medfører, giver dårlige forhold hjernenerverens arbejde. Den 11. hjernenerven har som sin eneste opgave at den styrer de to muskler m. trapezius og m. sternocleidomastoideus. Begge de her muskler er tit involveret i at lave spændinger i hoved og ansigt, så det at få lavet lidt bedre plads til nerven, vil kunne have meget at sige ved bihulebetændelse.

Stagnation i kraniosakralrytmen og ophobning af væske vanskeliggør også arbejdet til de hormonproducerende kirtler i hjernen. Så det at få normaliseret kraniosakralrytmen er godt for hele mennesket.

person i lysregn

En del patienter vil opleve, at det er lettere at trække vejret gennem næsen og at trykket over bihulerne har lettet allerede i slutningen af første behandling, men denne effekt kommer typisk senest i løbet af 3-4 behandlinger.

Det er almindeligt at bihulerne tømmes efter behandling, så der kan komme mængder at grønt eller gult slim ud. Det er rigtigt godt - det slim gør jo intet godt i næse og bihuler…

Ved bihulebetændelse er også ofte kæbemusklen m. masseter stram, i tillæg til den skrå halsmuskel: m sternocleidomastoideus. Når de her to muskler er forkortet, bidrager det ofte til at opretholde bihulebetændelsen. Antageligt fordi de stramme muskler strammer i vævet, og gør det sværere for bihulerne at tømmes normalt, samt at også det er med til at hæmme kranierytmen.

Akut bihulebetændelse er nemmest og hurtigst at drive tilbage, men også ved kronisk bihulebetændelse er der typisk gode resultater. 

Læs mere om kraniosakralterapi 

Læs mere om triggerpunktbehandling


Oplyste broer i mørket. Symbol på musklen Sternocleido mastoideus, der tit laver problemer ved bihulebetændelse. Bi hulebetændelse kan behandles med kinesisk akupunktur og kranio sakral terapi

Ondt i nakke og hoved efter luftvejsinfektion

Jeg har haft meget ondt/hold i nakken + ondt i hovedet i 6 uger efter luftvejsinfektion. 6 behandlinger, 2 x ugentligt hos Bruno har hjulpet utrolig meget.

Mads

Læs mere