Triggerpunktbehandling- historien bag

Dr. Janet Travell og dr. David Simons
Allerede før anden verdenskrig blev den britiske læge Jonas Kellgren, som en af de første, opmærksom på fænomenet refererede smerter. Han sprøjtede små mængder saltvand ind i kroppens forskellige muskler, og registrerede hvor smerterne strålede ud.
I 40-erne genoptog dr. Janet Travell (1901 – 1997) Kellgrens arbejd, en forskning hun fortsatte med helt til sin død.

Janet Travell var den første kvindelige læge i Det Hvide Hus, og blev verdenskendt da hun på det nærmeste helbredet præsident John F. Kennedy for de kroniske rygsmerter som han pådrog sig under krigen i Stillehavet. Behandlingen bestod af injektioner ind i de myofascielle triggerpunkter, der udløste Kennedys smerter.

Dr Travell identificerede, sammen med sin kollega dr. David Simons (1922 – 2010), gennem mange års systematisk forskning, de områder i kroppens muskler der kunde udvikle myofascielle triggerpunkter og give ophav til refererede smerter.

I 1983 ble deres første bog, ”Myofascial Pain and Dysfunction.The Trigger Point Manual”, udgivet.

Deres bog indeholder komplette kort over de fleste triggerpunkter i overkroppen, samt kapitler der triggerpunkternes anatomi, fysiologi og symptomer beskrives indgående. I tillæg findes der mange tusinde referencer til medicinsk litteratur om smerter. Nogle år senere, kom 2. bind, der indeholdt tilsvarende kort over underkroppens triggerpunkter.

Bildet viser: Dr. Janet Travell sammen med John F. Kennedy i det hvide hus

Læs mere om triggerpunktbehandling

Dr Travell med John F. Kenney i det hvide hus

Triggerpunkt behandling: Våd nål, tør nål
Når man injicerer noget, bliver dette ofte refereret til som wet needle, ”våd nål”, altså en indsprøjtning. En almindelig akupunkturnål heder tilsvarende i faglitteraturen dry needle, ”tør nål”.

Den tynde akupunkturnål viste sig at være mindst lige så virksom som injektioner når man ønsker at fjerne triggerpunkter. Akupunkturnålen giver heller ikke samme vævsskade som injektionskanyler gør, og er derfor det foretrukne redskab for majoriteten af triggerpunkt-terapeuter.

Nålning med en akupunkturnål er den nemmeste, blideste og mest effektive måde at de-aktivere triggerpunkter på - og dermed fjerne både akutte og kroniske smerter.

I 2006 skriver dr. David Simons og dr. John McPartland: ”Tør nål er normalt lige så effektiv som at injicere noget. Hvis proceduren fremkalder en lokal twitch respons, er tør nål lige så effektivt som botox - og ikke nær så dyrt."Er dry needle nåle-behanlding det samme som kinesisk akupunktur?
Nej, det er det ikke.

Kinesisk akupunktur bygger på teorier og behandlingsstrategier som er mere end 2000 år gamle – teorier og tankeset der blev udviklet i en tid der man ikke obducerede mennesker, og ikke havde nævneværdige kundskaber om kroppens indre anatomi. Kinesisk akupunktur har imponerende virkning på mange lidelser, men bygger på et helt andet grundlag end dry needling.

Det teoretiske grundlag for dry needle triggerpunkt behandling er moderne medicinsk viden om hvorledes vores kroppe er bygget op, og fungerer, anatomisk og fysiologisk.

Det eneste triggerpunkt behandling har til fælles med den kinesiske akupunktur, er at man benytter tynde akupunkturnåle. Intet andet.Dry needle triggerpunkt-behandling i Danmark
Akupunkturskolerne i Danmark giver – efter hvad vi ved – ikke undervisning i moderne triggerpunktbehandling og dry needleteknik. Behandlerne i Origo Klinik ApS har sine kundskaber inden for temaet fra Norge, bl.a. fra undervisningen til læge Bjørn Rismyhr (professor i akupunktur v/CBIATC).

"Det er en alvorlig fejltagelse at bedømme effekten af triggerpunktbehandling (…), hvis ikke behandleren er både godt uddannet OG har erfaring i de teknikker, som anvendes til musklerne der behandles. Dygtige behandlere indenfor triggerpunkt-behandling kan være svære at finde." Travell & Simons


Dr. Travell og Dr. Simons