Bivirkninger ved nålebehandling

Almindelige bivirkninger (1-10%)

er mindre blødning og blå mærker.

Ikke almindelige bivirkninger (0,01-0,001%)

inflammation ved indstiksstedet, hævelse, smerte mens nålen er i og lokal muskelsmerte, nerveirritation eller skade. Dette kan give føleforstyrrelser eller midlertidig muskelsvaghed i den påvirket muskel. Træthed, hovedpine, kvalme og svimmelhed kan opleves. Med til de ikke almindelige bivirkninger hører også en mulig forværring af de symptomer, som er der blevet behandlet.

Sjældne bivirkninger (0,001-0,0001%)

udgør lokal irritation, rødme, kløe, øget sved, fald eller stigning af blodtryk, bevidstløshed, hurtig hjerterytme, åndedrætsbesvær, opkast, forværring af helbred, generelle muskelsmerter, begrænset bevægelighed, ledproblemer,

kuldefølelse, menstruationsproblemer, depressivt humør, angst, søvnproblemer, rastløshed, nervøsitet, forstyrret syn og tinnitus.

Meget sjældne bivirkninger (<0,0001%) 

hjertebanken, forstoppelse, diarré, mavekramper, vægttab, kredsløbsforstyrrelser, læsion på

blodkar, infektion i kroppen, mareridt, dårlig koncentration, taleforstyrrelse, konfus, rystelser, øjeirritation, eufori,  pneumothorax, påvirkning af balancen. 

Kilde: Praktiserende akupunktørers informationspejce til patienter. 


Kilde som det fremgår i pejsen: 

Witt, C.M., Pach, D., Brinkhaus, B., Wruck, K., Tag, B., Mank, S. and Willich,

S.N., 2009. Safety of acupuncture: results of a prospective observational study with

229,230 patients and introduction of a medical information and consent form. 

Forschende Komplementarmedizin (2006), 16(2), pp.91–97.)

Er der fare for punkteret lungeved triggerpunktbehandling eller akupunktur?

Der vil være en teoretisk fare for pneumothorax (punkteret lunge), når man behandler med nåle lige over lungerne. En god uddannelse/oplæring i anatomi og nåleteknik vil imidlertid reducere den fare til et minimum. Vi har brugt langt over en million nåle i vores praksis siden 1998, og har aldrig oplevet tilfælde af pneumothorax.

Man skal også huske på, at langt de fleste tilfælde af pneumothorax er spontane – uden kendt årsag (antages at skyldes bristning af subpleurale blærer/blebs, læs mere her). 


Forekomsten af spontan pneumothorax (altså: punkteret lunge uden at der findes en ydre årsag) er for mænd 18-28 per 100.000 per år og for kvinder 1-6 per 100.000 per år.

Følgende symptomer gør, at man straks skal opsøge læge (uafhængig af, om man har fået akupunkturbehandling, inden de opstod): 

  • Åndenød og pludselig optræden af brystsmerter (typisk på den ene side af brystet). Symptomerne opstår ofte i hvile.

Bivirkninger ved Kraniosakral terapi

Træthed, koncentrationsbesvær, let, generelt ubehag er en ikke ualmindelig reaktion på behandling ved kranio sakral terapi. Man kan også opleve opblussen af nuværende eller tidligere symptomer.

Alt dette er helt ufarligt, men kan være ubehageligt. Oplever du noget, der bekymrer dig, eller hvor du føler du har brug for at vende det med mig, så tøv endelig ikke med at kontakt mig.