”LIVSFARLIG BEHANDLINGSFORM”?

30. september 2017 bragte TV2-nyhederne et indslag med titlen ”Myndigheder advarer mod livsfarlig behandlingsform – én person er død”.


Det drejer sig om fire patienter, som har fået punkteret deres lunger af nålebehandling. Fire, hvoraf én døde. Hændelserne blev behørigt omtalt og kommenteret i de fleste danske medier. Behandlerne var henholdsvis en alternativ terapeut og en massør (uddannelse og akupunkturfaglig kompetence ukendt), og to fysioterapeuter (akupunkturkompetence ukendt). Eftersom akupunktur med udgangspunkt i disse skader udpeges som en ”livsfarlig behandlingsform”, foreslår læger og myndighedspersoner nu lovgivning om, at såfremt, der skal sættes nåle i brystregionen, skal dette ske under supervision af en læge. En sådan lov vil sandsynligvis betyde, at det er slut med akupunkturbehandling i Danmark.

Livsfarlig behandlingsform: 0,0002 promille skader

Praktiserende Akupunktører, en af to organisationer i Danmark der organiserer akupunktører, som tilfredsstiller visse minimumskrav til uddannelse, skriver i et høringsnotat, at i løbet af de sidste ti år har organisationens medlemmer – her snakker vi om formelt akupunkturuddannede behandlere – gennemført 5.000.000 – 5 millioner – nålebehandlinger i brystregionen, med ét eneste tilfælde af punkteret lunge. Dette ene tilfælde er naturligvis alvorligt, men det repræsenterer faktisk ikke mere end 0,0002 promille alvorlige skader. Og ingen dødsfald.

Livsfarlig behandlingsform?

Skadestatistikken synes tværtimod at tyde på, at nålebehandling udført af kompetente behandlere er en af de tryggeste behandlingsformer der findes.

Skadeprocent ved medicinsk behandling

Til sammenligning viser tal fra USA, at 25 procent af alle patienter indlagt på sygehus – altså hver fjerde patient – blev skadet af behandlingen, og af disse døde 2,5 procent. Medicinsk behandling rangerer som dødsårsag nummer tre efter hjertesygdom og kræft i USA. En artikel i Social Science and Medicine (2008) refererer til undersøgelser fra fem tilfælde af lægestrejke i forskellige lande i tidsrummet 1976 og 2003. Man skulle måske forvente, at fravær af læger ville føre til en stigning i antal dødsfald blandt patienterne. Overraskende nok viste ingen af studierne dette; tværtimod faldt dødsraterne relativt dramatisk under lægestrejkerne. 

Kan vi dermed konkludere, at al medicinsk behandling er livsfarlig?

Kroniske smerter

En  ud af fem danskere over 18 år har kroniske smerter. ”Kronisk” betyder her smerter, som har varet ved i mere end tre måneder. Denne patientgruppe er storforbrugere af fysioterapi, kiropraktik, massage – og akupunktur, både klassisk kinesisk og moderne triggerpunktbehandling. Og så er der NSAID, naturligvis. Anslået bruger en million danskere sådanne smertestillende medikamenter. Faktum er, at akupunktur og triggerpunktbehandling er vigtige alternativer til denne medicin.

NSAID og Vioxx-skandalen

NSAID (nonsteroidal anti-inflammatory drugs) er en gruppe medikamenter, i Danmark populært kaldet ”gigtmedicin”, som skal reducere smerter og inflammationstilstande i kroppen. Lægemidlet Vioxx var næste generation af denne medikamentgruppe, forsket frem af lægemiddelfirmaet Merck, og det skulle både være mere effektivt og give færre bivirkninger end de ”gamle” medikamenter. Vioxx blev godkendt og kom på markedet i 1999. Det viste sig imidlertid, at medikamentet havde en meget alvorlig bivirkning: pludselig hjertedød. Bivirkningerne var kendt internt i Merck allerede før medikamentet blev lanceret, men firmaet gjorde store anstrengelser for at hindre at publikum skulle få kendskab til farerne, noget som er gået ind i historien som Vioxx-skandalen. Merck blev senere dømt til at betale 4,85 milliarder dollar i erstatning, efter at 38.000 amerikanere var døde efter brug af det nye smertestillende lægemiddel. Dødstallet på verdensplan er ukendt. 

Vioxx, det livsfarlige smertestillende medikament, blev trukket tilbage fra markedet i 2004.

Men Vioxx-affæren førte til, at man blev opmærksom på, at også andet medicin indenfor NSAID-gruppen, medikamenter som tilsyneladende var relativt harmløse, og som allerede havde været i brug i årevis, havde nogen af de samme farlige bivirkninger som Vioxx. I tillæg til mavesår viste undersøgelser, at der blandt brugerne var en klar overdødelighed som følge af blodpropper og hjerneblødninger.

NSAID: 1 million brugere og 200 døde

Af de ca. en million danskere, som bruger NSAID, dør der, ifølge Gigtforeningens beregninger, 200 personer årligt som følge af bivirkninger. 200 dødsfald pr. år kunne måske kvalificere til udtrykket ”livsfarlig behandling”, men interessant nok er disse reelt livsfarlige medikamenter aldrig et tema i TV2-nyhederne. Der er ingen overskrifter i medierne om, at ”Myndigheder advarer mod livsfarlig behandlingsform – 200 personer er døde”. En gang imellem kommer der ganske vist en artikel, hvor en professor fortæller, at ibuprofen kan være farlig – men det understreges gerne, at dette er ved langvarig brug. I stedet for advarsler, virker det som om at sundhedsmyndighederne er ude efter at berolige publikum med, at ”nej da, NSAID er ganske ufarligt, bare man bruger det med en vis forsigtighed”. 

De fleste danskere ”ved”, at akupunktur er ”livsfarlig”, de færreste har hørt om, at der kan være risiko forbundet med brug af de almindelige smertestillende midler, som vi alle frit kan købe i supermarkedet.

Konklusionen er altså:

  • Én punkteret lunge (men ingen dødsfald) pr. 5 millioner brugere: Livsfarlig behandlingsform.
  • 200 døde pr. én million brugere: Ingen grund til advarsel. 

Akupunktur og ”akupunktur”

Hvis  du bestiller en dygtig, velrenommeret VVS’er til at installere elektricitet i dit hus, er det måske ikke overraskende, hvis dit hus skulle brænde ned pga. kortslutning. Kan vi så forvente, at TV2 vil producere indslaget ”Elektricitet – myndigheder advarer mod livsfarlig energiform”? Næppe. For alle ved, at elektriske installationer skal

håndteres af fagfolk, og at elektrikere er en faggruppe, som udøver et fag, der kræver uddannelse og autorisation. 

Akupunktur er faktisk et fag, og som alle andre fag forudsætter det formel uddannelse og kundskab. Om man er kiropraktor, massør, fysioterapeut, sygeplejerske, tandlæge eller læge, så betyder det ikke, at man dermed er ”akupunktør” efter at have gået på et weekendkursus eller to, eller set på billeder af meridianer i en bog. I Sundhedspolitisk Tidsskrift kan man læse at Mindst 14 danskere har fået punkteret lungerne ved akupunktur hos autoriserede behandlere i perioden 2005-2017. Det er primært sket hos fysioterapeuter og læger”

Autoriserede behandlere? Der findes ingen autorisation for akupunktur. Det er imidlertid tankevækkende, at ud af disse fysioterapeuter og læger, som havde punkteret lunger, var der seks læger; et faktum, som stiller lovforslaget om at ”brug af nåle i brystregionen skal ske under lægeopsyn” i et underligt lys. 

Den autoriserede VVS’er havde ikke uddannelse og kompetence til at installere elektricitet. Huset brændte. Disse ”autoriserede behandlere” havde autorisation som læger og fysioterapeuter, og de punkterede lunger. Havde nogen af dem akupunkturuddannelse? Akupunktur-kompetencen manglede åbenbart. 

Liselott Blix i Dansk Folkeparti siger til Jyllandsposten at ”Det bør være slut med, at alle og enhver kan tage nogle weekendkurser i akupunktur og derefter gå i gang med at stikke nåle i folks brystkasse. Der er brug for at indføre en autorisationsordning, som indbefatter en autoriseret uddannelse i akupunktur”. Og hun siger videre: ”Vi skal skærpe kravene, og vi bliver nødt til at lave en autoriseret uddannelse og sikre, at folk kan noget særligt, før de må kalde sig akupunktør. Det bør kræve en autorisation, når man skal stikke hul på huden på folk.” 

Enig! 

Akupunktur er ganske ufarlig i hænderne på uddannede, kompetente fagfolk, som har respekt for deres fag og for fagets potentielle farer. Hvis man ikke har uddannelse, er man heller ikke akupunktør, og det man udøver er ikke akupunktur. Mange fysioterapeuter, kiropraktorer og massører siger, at de ”sætter nåle i”. Det er vel det, de gør. De sætter nåle i. Akupunkturbehandling er det ikke.


Figurer fra kinesisk akupunkturbok