Angst

Angst har både kropslige og følelsesmæssige komponenter, som frygt, bekymring, uro og panik, samt hjertebanken, mavekneb og søvnløshed.

Kraniosakralterapi er en meget god indfaldsvinkel for at behandle angst, fordi man tager udgangspunkt i kroppen, og de spændinger der findes der. Når man, stille og roligt, får arbejdet gennem en del af kroppens anspændthed, vil følelserne også typisk blive lettere at håndtere.

Nogle ganger vil der komme op minder og emotioner i det her arbejdet, og man kan kikke på det, hvis det er noget man ønsker. Erfaringsmæssig er den dialog der kommer naturlig som følge af kropslig afspænding lettere at forholde sig til, og mindre smertefuld og påtrængende end ved klassisk samtalebehandling.

Læs mere om kraniosakralterapi

Vand med hul efter dråbe

Lidt dagligdags kan man beskrive angst som at være bange, uden at man har en reel kilde for sin frygt. Følelsen er dog reel nok, og angst kan være meget svært at leve med.

Mange lidelser kommer under paraplyen angst; social angst, agorafobi, klaustrofobi, paniklidelse (panikanfald), fobier, tvangslidelser (OCD), samt posttraumatisk stresslidelse og søvnløshed. Et angstanfald kan komme "som lyn fra klar himmel", men ofte er det udløst af stress - fysisk eller psykisk.

Normal nervøsitet, f.eks. før eller imens man skal tale til en stor forsamling, eller før/under en eksamen, er helt normale reaktioner, og kommer ikke ind under angstbegrebet. Tværtimod er denne, milde, angst en normal reaktion som kan være med til at motivere til handling: ai, jeg er bange for, at jeg ikke kan pensum godt nok til eksamen - mon jeg skulle læse lidt mere de kommende uger…? Men hvis man f.eks. bliver så bange for at gå op til eksamen, at man ingenting husker - knapt nok sit navn - og man kan ikke tage sig sammen for at dæmpe frygten, så det hele ender med at man dumper, selv om man godt kan det man skal op i - ja, så er der tale om an angstproblematik.


Trekantet spejl med billede i mørke farver af et ansigt.

Når altså angsten bliver så omfattende, eller så voldsom, at man ikke kan undgå at reagere uhensigtsmæssig, kan det klassificeres som en angstlidelse.

Man kan, hvis ønskeligt, benytte klassisk kinesisk akupunktur i kombination med kraniosakralterapi. I tillæg vil vi, ved behov, løser op stramme muskler ved hjælp af triggerpunktbehandling. Det sidste fordi angst tit giver anspændthed og muskelspændinger. Og det er meget lettere at tolerere og tøjle angsten når man ikke samtidig har en krop der er spændt som en flidsbue.

Behandlingen er rettet mod at bryde den onde cirkel flere steder, så man lettere kan komme sig ud af sygdommen.

Her kan du læse om et metastudie på akupunktur ved angst. 

"Conlusion: acupuncture seems to be a promising treatment for anxiety; however, there is a need for improving the methodological quality of the research on this field."


Læs mere om akupunktur


Kvinde med reb om hovedet: Symbol på angst. Angst behandler Origo med kranio sakral terapi og klassisk kinesisk akupunktur.

Kroppen går i forsvar

Angst sætter kroppen i en forsvarsposition, og der sker ændringer i nervesystem og hormonbalance, blandt andet pumpes der fra binyrerne adrenalin og kortison ud i kroppen. Man får fysiske symptomer som hjertebanken, brystsmerter, svært ved at trække vejret, sveden, svimmelhed, rødme, kvalme, skælvinger, samtidig med den psykiske følelse af frygt/angst.

En psykologisk tilnærmning til angst handler ofte om desensibilisering: man skal udsætte sig for det, der giver en angst - evt. med støtte af en anden person, og så, gradvis skabe nye erfaringer, der i mindre og mindre grad indebærer angst.

Statue med angstfuldt udtryk. Angst behandles med kranio sakral terapi og klassisk kinesisk akupunktur.

Fordelen ved at behandle angst med kraniosakralterapi, (evt i kombination med klassisk akupunkturbehandling/triggerpunktbehandling) er at det griber ind i de fysiske reaktioner, lige meget som i det psykiske.

Det er meget nemmere at klare at stå mod angsten - hindre den i at tage overhånd - hvis man er rolig(ere) i kroppen og ikke har et hjerte der løber løbsk i brystet, og føler sig svimmel, kvalm og elendig.

I tillæg vil de dialoger der naturlig kommer frem i mange karniosakralsessioner ville kunne være en del af arbejdet med at desensibilisere: man arbejder bare på en anden måde en med klassisk samtalebehandling.

Efter som behandlingen får kroppen i balance, kommer man mere i ro med sig selv, angsten klinger gradvis af, og de gode erfaringer kommer parallelt.

Læs mere om kranio sakral terapi


Buddha med en blomst i skødet. Origo behandler angst med kraniosakralterapi for at få kroppen i balance.