Tennisalbue, muse-arm og golfers albue

Smerter i albue bliver gerne kaldt tennisalbue, musearm ellers golfers albue, afhængig af hvor smerterne er lokaliseret. Det er ikke medicinske diagnoser, men udtryk, der baserer sig på observationer om hvad, der kan have forårsaget smerterne.

I tennis vil et baghåndsslag (backhand) med en tennisketsjer give kraftig belastning på nogle muskler på underarmens yderside. De samme muskler belastes også ved brug af mus og tastatur. I begge tilfælde sætter smerterne sig i albuens ydre knogle (laterale epicondyl), og nogle af underarmens muskler vil føles stramme og ømme. Musearm og tennisalbue er præcis det samme. Mange andre aktiviteter end tennis og computerarbejde, kan også overbelaste fingrenes og underarmens muskler, og give samme symptomer.

Golfers albue er smerter på modsat side af "tennisalbuen", i den mediale epicondyl, og skyldes tilsvarende belastninger af de muskler, der er involveret når man slår med en golfkølle.


Hånd holder blomster

Årsagen til albuesmerter

Som ved så mange andre smertelidelser, skyldes albuesmerter ofte myofascielle triggerpunkter.

Alle triggerpunkter giver smerter der følger nogle (relativt) faste mønstre. I tillæg vil de stramme muskelfibre (triggerpunktene) forkorte fingrenes og underarmens muskler. De forkortede muskler laver i sin tur en forøget belastning på albueknoglen (den laterale epicondyl), hvor disse muskler er fæstet. Derfor vil der ofte komme en meget smertefuld inflammation på knoglen.

Dette er forklaringen på de smertesyndromer som kaldes henholdsvis muse-arm, golferalbue eller tennisalbue. De vigtigste muskler som giver smerter til albue, underarm, hånd og vrist er m. brachioradialis, m. supinator, m. extensor carpi radialis longus, og også fingrenes strækkemuskler.

Smerter ved øvre kant af albuens laterale epicondyl er ofte forårsaget af triggerpunkter i nedre/ytre del af m. triceps. En af skulderens muskler, m. supraspinatus, kan også give smerter der manifesterer sig i albuen.

Tennisbold. Tennis-spil er en almindelig årsag til tennisalbue. Det er også arbejde med computer, musearbejde.

Almindelig behandling eller triggerpunktbehandling?

Almindelig behandling ved tennisalbue er fysioterapi og indsprøjtning af binyrebarkhormoner. Men et nyt forskningsprojekt fra Norge har vist, at hverken fysioterapi eller kortison injektioner gav nogen bedring overhovedet, sammenlignet med kontrolgrupper som fik placebo eller ingen behandling for sine albuesmerter.

Den nemmeste måde at få fjernet eller reduceret smerter i albue, er ved hjælp af moderne dry needle teknik: de myofascielle triggerpunkter de-aktiveres, og problemerne de laver, forsvinder.

Så nemt kan det være, hvis man ved hvordan - og hvis man kommer relativt hurtigt til behandling. Behandling af kroniske smerter, tager altid mere tid.


Læs mere om triggerpunktbehandling


Golfbane. Golfspil er en almindelig årsag til albuesmerter. Det er også arbejde med computer, musearbejde.

Tennisalbue

Tennisalbue gennem 20 år blev fjernet ved 2 behandlinger

Erik

Arm, skulder og nakke

De har fjernet mine smerter i min arm og skulder samt nakke som jeg har haft i mange år. Det danske sundhedsvæsen kunne ikke hjælpe mig.

Lars

Læs mere

Musearm

Min musearm havde plaget mig i mere end et år (og jeg havde haft en mængde fysio-timer uden at det hjalp det mindste) da jeg gik til Origo Akupunktur for at få hjælp. Og det fik jeg skam! Efter 9 behandlinger er alle smerter borte.

Anbefales!

Ann