Behandling af dine personoplysninger

Som autoriseret sundhedspersonale er vi lovpålagt at føre journal, samt at indhente personoplysninger for at sikre at det er den rigtige person vi behandler/skriver journal på. Derfor skal vi journalføre cpr-nr, ikke blot fødseslnr. 

De personoplysninger vi lagrer omfatter følgende typer:

  • Navn
  • Kontaktinformation: telefonnummer og e-mail adresse
  • CPR-nummer
  • Helbredsoplysninger
  • Andre relevante personoplysninger(fx. stilling, medlemskab af sygeforsikringen, etc.)


Oplysningerne opbevares elektronisk hos leverandøren af vores journalsystem: CBIT

Hvis du har givet dit samtykke hos os efter 1. november 2020, kan du logge på din bookingkonto og se alle data der. 

Du er altid velkommen til at spørge, hvis det er noget der er uklart omkring de her ting!