Sygeplejefaglig forankring

Vores faglige forankring ligger i sygeplejefaget. Vi har til sammen 35 års erfaring fra virket (som offentlig ansatte, inden vi begyndte egen praksis), og har arbejdet i mange dele af Sundhedssystemet – fra kirurgisk afdeling via rehabiliteringspost, til psykiatriske afdelinger. Vi har også undervisningserfaring på universitetsniveau fra såvel grunduddannelsen i sygepleje, som fra videreuddannelse i psykiatri.

Vi tager i vores arbejde udgangspunkt i Virginia Hendersons definition af sygepleje. Henderson knytter sygeplejerskens funktion til forhold omkring patientens fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov.

Virginia Henderson var amerikansk sygeplejeteoretiker, professor og forfatter. Hun levede fra 1897 til 1996 og kaldes ofte The first lady of nursing. Hendes teorier er stadig blandt de mest anvendte i verden - og i Danmark.

hånd i mark

Som Viriginia Hendersons definition peger på, er sygepleje et meget bredt begreb, et meget omfattende fag. Og hvis du kender en del sygeplejersker, har du måske lagt mærke til at de kan arbejde på virkelig mange forskellig steder.

Sagt med lidt mere dagligdagse ord, kan man omformulere Hendersons sygeplejedefinition til noget sådant som at:

sygepleje er at hjælpe den andre med det han ville gjort selv, hvis han havde den fornødne styrke, vilje eller viden hertil.

Hvad som er god sygepleje vil være meget forskellig fra situation til situation. For en der nylig er operered, er det god pleje at sætte mad og drikke foran ham, så han kan få i sig noget næring. For en, der er til rehabilitering efter en skade, er det rigtige at finde måder at hjælpe ham til at blive selvhjulpen. For en der har gået i stå af depression, kan det være til god hjælp hvis patienten henter kaffe både til sygeplejersken og til sig selv, så han kan få lidt bevægelse i sit system, han kan bidrage med noget – og de kan ha en god snak over den kaffe, der.

Konklusionen er, at sygepleje ikke er noget fast og rigid, men skifter fra situation til situation.

mælkebøtte

Sundhed

Som begreb knytter sygepleje sig både til sygdom og sundhed. Sygeplejens sundhedsopfattelse følger WHOs definition på sundhed fra 1946:


sundhed er en tilstand af fysisk, psykisk og socialt velbefindende og ikke kun fravær af sygdom og invaliditet.

Vi tager i brug hele vores fagbaggrund og vore mangeårige erfaringer for at hjælpe det enkelte menneske der opsøger os, men lige det han eller hun har behov for for at opnå en bedst mulig sundhed. 

hænder

Sygepleje i Origo Klinik

Vores mål er at møde hvert menneske der kommer til os i klinikken med en empatisk tilstedeværelse der gør os i stand til at identificere hvad lige den person vi sitter overfor behøver, lige her og nu. 

Udgangspunktet er den sygeplejerfaglige samtale, der vi finder frem til hvad vi kan bidrage med i forhold til de fysiske, psykiske, sociale og åndelige behov der ligger til grund for Hendersons definition af sygepleje.


Fysiske smerter vil vi tit kunne afhjælpe ved at løse de triggerpunkter op, der laver bevægelserestriktion og smerter. Råd om strækøvelser og løsneøvelser giver bedret bevægelighed og smertereduktion. 

Andre fysiske gener, som fx bihulebetændelse, vil vi forsøge at lindre ved hjælp af kinesisk akupunktur og kraniosakral terapi.

Psykiske plager, som angst og depression kan tit lindres ved hjælp af kinesisk akupunktur og/eler kraniosakral terapi.

Vi tager tit en snak om arbejdsforhold, når vi har mennesker med smerter i klinikken. Det er vigtigt at kikke på ens omgivelser - er der noget i dagligdagen, der trigger smerterne? Noget man kan gør mindre af, eller måske det vil være bedre at dele arbejdsopgaverne ind i mindre tidsintervaller - variere dagen mere, så belastningen ikke bliver for ensidig? 

Det er hårdt for psyken at være syg over lang tid, og vi går altid meget op i at give rom for det traume det er at leve med smerter og sygdom. 

Det kan være en svær størrelse at balancere familieliv og andet socialt liv når man er syg og har smerter. Som en formulerede: det er hårdt at ligge på sofaen og føle sig ubrugelig, og se konen slide sig ud. Vår erfaring er at det er godt at have et fristed, der man kan sætte ord også på de svære følelserne. 


Ta ved hånden