Sådan behandler vi svimmelhed

Svimmelhed har ofte sin årsag i stramme muskler i og omkring hoved og hals, fx m. sternocleidomastoideus, m. trapezius og m. masseter. Når dette er hovedårsagen, vil triggerpunkt-behandling kunne fjerne mange af symptomerne - i bedste fald også ret hurtigt.

Den skrå halsmusklen ( sternocleidomastoideus) har sit fæste lige bag øret, på den knogle der øret sidder. Og, som vi ved: vores balanceorgan sidder i øret.  Derfor er det at følgen af en opstrammet halsmuskel, vil kunne være svimmelhed, kvalme, øresusen, træthed. Og det kan forværre stress, fordi det påvirker kroppen negativt i så stor udstrækning. 

Læs mere om triggerpunktbehandling

Svimmelhed og kvalme

Svimmelhed har tit følge af fx kvalme og hovedpine, og det at løsne op de stramme muskler vil også kunne være til god hjælp mod det. Kinesisk akupunktur har også god effekt ved kvalme, og triggerpunktbehandling i kombination med kinesisk akupunktur er tot rigtigt godt. 

Du kan læse mere om vores kvalmebehandling her

Få hjælp i dag med din svimmelhed: BOOK EN TID, OG FÅ HJÆLP NU


Svimmelhed behandles med kranio sakral terapi, klassisk kinesisk akupunktur og triggerpunktbehandling.

Svimmelhed og træthed

Hvis svimmelheden følges af andre gener, som fx træthed, vil det tit være gunstig at supplere behandlingen med kinesisk akupunktur.

Den her forskningsartikkel om akupunktur ved svimmelhed, konkluderer:
"Conclusion: Acupuncture demonstrates a significant immediate effect in reducing discomforts and VAS of both dizziness and vertigo. This study provides clinical evidence on the efficacy and safety of acupuncture to treat dizziness and vertigo in the emergency department."


Svimmelhed og stress

Ved svimmelhed som kommer i sammenhæng med stress, kan det ofte være meget gunstig at kombinere triggerpunktbehandling med kraniosakralterapi. Den her behandlingsform påvirker knoglerne i hovedet, og laver bedre forhold for hjernenerverne der skal passere ud af kraniet på en ret begrænset plads. Den 11. hjernenerven har som sin eneste opgave at den styrer de to muskler m. trapezius og m. sternocleidomastoideus. Begge de her muskler er tit med på at frembringe svimmelhed, så det at få lavet lidt bedre plads til nerven, vil kunne have meget at sige for den her type gener.

Kraniosakralterapi er generelt meget afspændende, og virker ind på hele kroppen.


Meniers sygdom og øresten

Hvis svimmelheden har sin årsag fra forandringer i det indre øre, fx Meniers sygdom eller øresten, er det et sværere problem at tage fat på. Vi kan ikke fjerne øresten, men kraniosakralterapi vil kunne være et forsøg værd, da det måske kan dæmpe nogle af symptomerne. Dog skal man være forberedt på at bedringen vil komme meget langsomt i de her tilfælder, da det her er af de tilstande der det er sværest at få et godt resultat.


Læs mere om kranio sakral terapi